Trainerteam


 

 

Reto Knecht  

Sensei

2. Dan Nihon Ju-Jutsu  IMAF

 

 

 


 

 

 

Reto Büchi

1.Kyu Braun/Schwarz Seibu no-Selbstverteidigung